PlayList

bms
Modul PlayList

Základní modul pro vytváření playlistu denního vysílání v cyklu 24h s využitím programových bloků.

Do playlistu se vkládají jednotlivé pořady (nutně nemusí mít připojen videosoubor) případně programové bloky (blok reklam), ke kterým se evidují údaje :

Čas vysílání, Stopáž, Název položky, Pořad, Blok, FIX, LOOP, EPG, TVP, LOGO, Pořadí

Na základě těchto údajú se posléze řídí zobrazení loga stanice ve vysílání, zařazení pořadu do EPG, zobrazení v TV programu a zobrazení v archivu pořadů na webu.

Playlit umí pracovat s předpokládanou stopáží pořadu, tedy plánovat vysíláni i v případě že pořad není ještě vyroben.

Umožňuje přehle dné zadání datumu vysíláni a času zahájení vysílání. Intuitivní vkládáni pořadů do playlistu na základě jejich stopáže a plánovaného data vysílání. Vkládání pořadů do playlistu na konec , případně na stanovenou pozici Přehledné řazení pořadů podle vysílacího času a stopáže. Posouvání pořadů v playlistu na stanovenou pozici . Ke každému pořadu lze přiřadit hodnotu LOGO,TVP,EPG . Playlist umožňuje vkládání programových bloků  .

Je možné zařazuvat grafické komponety jako je například časomíra nebo informace o následujícím pořadu .

Systém automaticky generuje xml a txt playlisty pro nezávislé playout systémy Caspar,AirBox a RedCast. Při  změnách archivuje starší verze souborů. Systém automaticky (cron) provádí akce: Kontrola kompletnosti a celistvosti playlistu, kontrola všech mpg pro vysílání,generování TVP,generování EPG,archivace. Ke každému playlistu se evidují dokumenty  ve formátu XML (EPG,TVP).

Systém umožňuje kopírování celého playlistu do dalšího dne.

   

bms_playlist