BMS – Informační systém pro zajištění kompletního televizního vysílání

Modulární IS pro podporu produkce, postprodukce a vysílání TV. Maximální měrou automatizuje tvorbu  vysílacího schématu a společně s kontrolními mechanismy zajišťuje plynulé vysílání pořadů ve spolupráci s externími playout systémi RedCast, OnAir, Caspar CG. Umožňuje plánování výroby nových pořadů a sledování  nákladů na jejich pořízení.

Technické řešení

Zvolená řešení vyplívá ze základních požadavků :

  • klientská aplikace bez závislosti na operačním systému
  • maximální využití open source programů
  • možnost použití mimo firmu, práce na cestách a z domova

  Jde o intranetovou  aplikaci  bázi CMS systému s možností připojení HTTPS odkudkoliv. Server : Ubuntu ,Apache,PHP,MySql, Playout server :Caspar CG , RedCast, OnAir . Klient : Prohlížeč s podporou javascript.

 

Popis

V zásadě jde sadu PHP skriptů , které s pomocí knihoven ffprobe a ffempeg zajišťují klíčové funkce související se zpracováním videosouborů a TV grafiky.

Výhody

Systém umožňuje plánovat do vysílání i položky programového schématu, které v okamžiku plánování nejsou ještě vyrobeny a to na základě předpokládané stopáže pořadu.

Automatická kontrola playlistu  před vysíláním i v  okamžiku vysílání upozorňuje na případné nedodržení stopáže pořadu jeho technických parametrů a nedodržení času vysílání.

Systém umožňuje změny playlistu i v průběhu vysílání a nasazení nebo změnu naplánovaných pořadů.

Jakékoliv změny v playlistu a jeho případné chyby se monitorují a obsluha je upozorněna na případné nedodržení programových zásad,  které mohou ovlivnit budoucí vysílání(nedodržení stopáže,chybějící pořad,špatná kvalita).

Případná nefunkčnost systému nemá přímý vliv na probíhající vysílaní .

Obsluha má k dispozici informace o četnosti vysílání jednotlivých pořadů a přehled na kdy je pořad naplánován do vysílání a kdy byl vysílán.

Tvorba a editace playlistu. Systém používá začlenění pořadů do programových bloků. Pracuje s denním playlistem (24h).Umožňuje ovládání loga aTV grafiky.

V nastavených itervalech pravidelně generuje výstupy pro další zpracování. EPG – ve formátu XML TVP – televizní program XML Playlist –  formát XML,CSV

BMS připravuje data pro playout systemy tretích stran jako je Caspar CG nebo AirBox. Tímto spůsobem je zajištěn bezproblémový chod vysílání i případě technických problémů na implementačním serveru. BMS také umožňuje přímo plánovat a řídit televizví garfiku joko je upozornění na následující pořady, lišty s aktuálním zpravodajstvím a pod.

BMS eviduje pořady a informace s nimi související. ke každému pořadu je možné kromě názvu zadat popis,anotaci,datum výroby,datum nasazení do vysílání. Automaticky kontroluje připojené zdrojové video a eviduje jeho stopáž,kodek,LUFS,velikost a typ . Snažší orientaci umožňuje možnost ke každému pořadu připojít neomezený počet dílů , případně epizod.

Video storage

datastorage

Systém pracuje s extérním úložištěn bez přístupu uživatelů.pořady ukládá v podporovaných formátech – mp4, m2p, webm .

Modul produkce pomáhá sledovat rozpracované projekty. Eviduje jednotlivé náklady na výrobu pořadu podle kategorií. Kamera, střih, režie, scénář, produkce …

MARKETING & OBCHOD

kontakty

Reporty

ReportGraphic

Tvorba výstupních sestav a přehledů ve formétech PDF , DOC , XLS .

Nástroje

Mail Manager
Plánovací kalendář
Dokumenty
SMSNotifier