Produkce

bms

Evidence projektů

Přahledná evidence prací na výrobě jednotlivých pořadů systémem projektů.

Každému projektu lze nastavit předpokládanou cenu a časovou náročnost .Eviduje se také objednavatel  termín dokončení a přesný popis zadání.

Následně se průběžně evidují jednotlivé pracovní výkony:

  • střih
  • scénář
  • produkce
  • kamera
  • postprodukce

Jednotlivé nákladová položky se automaticka doplňují z výkazu práce.

Ke každému pořadu ve výrobě (projekt) eviduje nákladovost, časový plán a rozpracovanost. Tím umožňuje přesné naplánování termínu vysílání.

Výsledkem je porovnání jednotlivých nákladů na výrobu požadů .

Sledování produktivity jednotlivých zaměstnanců na základě výkazu práce a rozpracovanosti projektů.

Výkaz práce

Dení evidece činosti jednotlivých zaměstnanců, případně smluvních dodavatelů. Pro každý den se zadává typ činost a její časová náročnosn . Činosti jsou definovány speciálním číselníkem. Výsledkem je dení přehled prací každého zaměstnance jak dlouho na konkrétním projektu pracoval a jakou činnost vykonával. Výsledkem je detajlní přehled prací jednotlivých profesí na projektech a analýza jejich produktivity.