* dodávka diskového pole 45TB RAID6

Dovolujeme si oznámit úspěšné dodání/zprovoznění/předání:

  • Diskové pole s úložnou kapacitou 45TB v RAID6 vč nastavení práv a připojení do stávající infrastruktury klienta
  • připojení do stávající sítě 4x1GBit ethernet
  • nastavení switchů pro prioritizaci a port teaming

Hodnocení:

  • nic těžkého, fakticky jednodenní akce + 2dny se „samo“ sestavovalo pole.