* Propojení 2 provozoven firmy bezdrátovou sítí s dostatečnou propustností pro online kamerový systém, telefony i sdílení souborů

Dovolujeme si oznámit úspěšné provedení/zřízení bezdrátového propoje provozoven klienta

Zadání/požadavek:

 • 2 provozovny, vzdálenost v zástavbě 1Km, přímá viditelnost
 • 2 připojení k internetu (každá lokalita zvlášť)
 • úkol zrušit jedno připojení k internetu a zajistit propoj mezi provozovnami pro provoz sdílení souborů, telefonní linky mezi pobočkami, kamerový systém

Místní šetření:

 • přímá viditelnost ze střechy na střechu

Řešení:

 • 2x mikrotik Point to point
 • zřízení vývodu na střechu
 • instalace stožárů, zaměření a montáže jednotek
 • zprovoznění propoje
 • zrušení připojení k internetu v lokalitě 2
 • nastavení propoje a připojení k internetu přes lokalitu 1 (tj snížení nákladů o jedno připojení)

Závěr/hodnocení stavu:

 • funkční
 • praktická propustnost >54/ >60 MBit/sec

Závěr/hodnocení stranou objednatele:

 • požadavek splněn, propoj funkční, telefony, kamerový systém i sdílení souborů bez vad
 • faktura uhrazena